ΜΥΣΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΕΞΉΓΗΣΗ

Με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες σημειώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που αναφέρεται σε αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορούν να βρεθούν στο αποτύπωμα αυτής της ιστοσελίδας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Από τη μία πλευρά, τα δεδομένα σας συλλέγονται παρέχοντάς τα σε εμάς. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος πρόσβασης στη σελίδα). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η παροχή του ιστότοπου χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στο αποτύπωμα εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων στην ενότητα «Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας».

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά περιήγησής σας μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα cookies και με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας στο σερφάρισμα είναι συνήθως ανώνυμη. η συμπεριφορά του σερφ δεν μπορεί να εντοπιστεί σε εσάς.

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εργαλεία και τις επιλογές σας για την εναντίωση μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη πολιτική απορρήτου.

 

2. Φιλοξενία

ΔΊΚΤΥΑ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (CDN)

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (hoster). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του hoster. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μετα-δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα επικοινωνίας, ονόματα, προσβάσεις σε ιστότοπους και άλλα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω ενός ιστότοπου.

Ο οικοδεσπότης χρησιμοποιείται για τον σκοπό της εκπλήρωσης της σύμβασης με τους πιθανούς και υπάρχοντες πελάτες μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της διαδικτυακής μας προσφοράς από επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Ο οικοδεσπότης μας θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόδοσής του και θα ακολουθήσει τις οδηγίες μας σε σχέση με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο κεντρικό υπολογιστή:

1&1 ΙΩΝΟΣ ΣΕ
Έλγκενντορφερ 57
D-56410 Μονταμπαούρ

Σύναψη σύμβασης για την επεξεργασία παραγγελιών

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επεξεργασία που συμμορφώνεται με την προστασία δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών με τον οικοδεσπότη μας.

3. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Μυστικότητα

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωμα για τον αρμόδιο φορέα

Ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

BTS Logistik GmbH
Νόι Στράσε 45
D-73277 Όουεν

Τηλέφωνο: +49 (0)7021 8070-0
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bts-logistik.de

Αρμόδιος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνο του ή από κοινού με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κ.λπ.).

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Εκτός εάν έχει καθοριστεί μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου παύσει να ισχύει ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Εάν υποβάλετε νόμιμο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπόμενους λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. φορολογικές ή εμπορικές περιόδους διατήρησης). στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή πραγματοποιείται αφού παύσουν να υφίστανται αυτοί οι λόγοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Μεταξύ άλλων, εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ ενσωματώνονται στον ιστότοπό μας. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους διακομιστές των αντίστοιχων εταιρειών στις ΗΠΑ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι "ΠΑ δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα κατά την έννοια της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Οι αμερικανικές εταιρείες υποχρεούνται να παραδώσουν προσωπικά δεδομένα στις αρχές ασφαλείας χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να προβείτε σε νομικές ενέργειες εναντίον αυτού. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) να επεξεργάζονται, να αξιολογούν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Νομικά απαιτούμενος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

Zimmer EDV GmbH
Στέφεν Ζίμερ
Έσλινγκερ 69
D-72124 Πλιεζχάουζεν

Τηλέφωνο: +49 (0)7127 928940
E-mail: dsb-team@zimmeredv.de

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω e-mail προς εμάς. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και στο άμεσο μάρκετινγκ (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 1 LIT. E Ή F GDPR, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ. ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΒΆΣΕΙ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ. Η ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΊΩΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ GDPR).

ΕΆΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΟΥ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ. ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΠΛΈΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΟΥ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβιάσεων του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, στον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική προσφυγή.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδεται σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε μια κοινή, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να απελευθερώσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στο αποτύπωμα εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στο αποτύπωμα. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν/είναι παράνομη, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων σας και των δικών μας. Εφόσον δεν είναι ακόμη σαφές ποια συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο - εκτός από την αποθήκευσή τους - με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

4. Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπισκότα

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου λειτουργίας". Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση των cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας), αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

 

ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ COOKIE ΜΕ ΤΟ COOKIE BORLABS

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία συγκατάθεσης cookie του Borlabs Cookie για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να τα τεκμηριώσει σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Αμβούργο (εφεξής Borlabs).

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, ένα cookie Borlabs αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο οποίο αποθηκεύονται οι συγκαταθέσεις που έχετε δώσει ή η ανάκληση αυτών των συγκαταθέσεων. Αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν στον πάροχο του Μπισκότου Borlabs.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκευτούν μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διαγράψουμε το ίδιο το cookie Borlabs ή ο σκοπός για την αποθήκευση δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Οι υποχρεωτικές νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων του cookie Borlabs μπορείτε να βρείτε στην ενότητα https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Η τεχνολογία συναίνεσης cookie Borlabs χρησιμοποιείται για την απόκτηση των νομικά απαιτούμενων συγκαταθέσεων για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ ΓΚΠΔ.

 

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Διεύθυνση URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή στον οποίο γίνεται πρόσβαση
  • Ώρα της αίτησης διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά χωρίς σφάλματα παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του - για το σκοπό αυτό, τα αρχεία καταγραφής διακομιστή πρέπει να καταγράφονται.

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, αίτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή/και στα νόμιμα συμφέροντά μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ), καθώς έχουμε έννομο συμφέρον για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων να μην ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

6. Πρόσθετα και εργαλεία

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΈΣ ΙΣΤΟΎ GOOGLE (ΤΟΠΙΚΉ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού, οι οποίες παρέχονται από την Google, για την ομοιόμορφη παρουσίαση των γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google εγκαθίστανται τοπικά. Δεν πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές της Google.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Ιστού Google μπορείτε να βρείτε στην ενότητα https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΆ ΦΟΒΕΡΉ (ΤΟΠΙΚΉ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Font Awesome για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Το Font Awesome εγκαθίσταται τοπικά. Μια σύνδεση με διακομιστές fonticons, Inc.  δεν λαμβάνει χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Font Awesome μπορείτε να βρείτε και στην πολιτική απορρήτου για το Font Awesome στη διεύθυνση: https://fontawesome.com/privacy.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps μέσω ενός API. Ο πάροχος είναι η Google Ιρλανδία Limited ("Google"), Γκόρντον Χάουζ, Οδός Μπάροου, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτήν τη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών προσφορών μας και της εύκολης εύρεσης των θέσεων που υποδεικνύονται από εμάς στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Ίδιες υπηρεσίες

Χειρισμός των δεδομένων του αιτούντος

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση σε εμάς (π.χ. μέσω e-mail, ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης). Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε για το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και όλες τις άλλες νομικές διατάξεις και ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπιστούν ως αυστηρά εμπιστευτικά.

Πεδίο εφαρμογής και σκοπός της συλλογής δεδομένων

Εάν μας στείλετε μια αίτηση, επεξεργαζόμαστε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. δεδομένα επικοινωνίας και επικοινωνίας, έγγραφα αίτησης, σημειώσεις στο πλαίσιο συνεντεύξεων εργασίας κ.λπ.), στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να αποφασίσουμε για τη σύναψη σχέσης εργασίας. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 26 BDSG-neu σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο (έναρξη σχέσης εργασίας), το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ (γενική έναρξη σύμβασης) και - εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας - το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν μόνο εντός της εταιρείας μας σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην επεξεργασία της αίτησής σας.

Εάν η αίτηση είναι επιτυχής, τα δεδομένα που υποβάλατε θα αποθηκευτούν στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων μας με βάση το άρθρο 26 BDSG-neu και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σχέσης εργασίας.

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας κάνουμε μια προσφορά εργασίας, εάν απορρίψετε μια προσφορά εργασίας ή αποσύρετε την αίτησή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που διαβιβάσατε μαζί μας με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ) για έως και 6 μήνες από το τέλος της διαδικασίας αίτησης (απόρριψη ή απόσυρση της αίτησης). Στη συνέχεια, τα δεδομένα διαγράφονται και τα φυσικά έγγραφα αίτησης καταστρέφονται. Η αποθήκευση χρησιμεύει ιδίως για αποδεικτικούς σκοπούς σε περίπτωση νομικής διαφοράς. Εάν είναι προφανές ότι τα δεδομένα θα απαιτηθούν μετά τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών (π.χ. λόγω επικείμενης ή εκκρεμούς νομικής διαφοράς), η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο σκοπός για περαιτέρω αποθήκευση δεν ισχύει πλέον.

Μεγαλύτερη αποθήκευση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ) ή εάν οι νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης εμποδίζουν τη διαγραφή.

Συμπερίληψη στην ομάδα αιτούντων

Εάν δεν σας κάνουμε μια προσφορά εργασίας, ενδέχεται να είναι δυνατό να σας συμπεριλάβουμε στην ομάδα αιτούντων μας. Σε περίπτωση εισαγωγής, όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες από την αίτηση θα μεταφερθούν στην ομάδα αιτούντων προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση κατάλληλων κενών θέσεων.

Η είσοδος στην ομάδα αιτούντων πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ). Η υποβολή της συγκατάθεσης είναι εθελοντική και δεν έχει καμία σχέση με την εν εξελίξει διαδικασία υποβολής αίτησης. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα από την ομάδα αιτούντων θα διαγραφούν αμετάκλητα, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους.

Τα δεδομένα από την ομάδα αιτούντων θα διαγραφούν αμετάκλητα το αργότερο δύο έτη μετά τη συγκατάθεση.

ΘΈΛΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΆΚΛΗΣΗ;

Ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση εργασίας; Τότε πείτε μας πότε και πού μπορούμε να σας βρούμε και θα σας καλέσουμε αμέσως.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΘΈΛΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΆΚΛΗΣΗ;

Ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση εργασίας; Τότε πείτε μας πότε και πού μπορούμε να σας βρούμε και θα σας καλέσουμε αμέσως.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.